Phẫu thuật loại bỏ khối tóc ra khỏi dạ dày bệnh nhân

Thế giới