Phe vé hét giá 2,5 triệu đồng một cặp vé trận Việt Nam - Malaysia