Phi Nhung bị khán giả mất vàng ăn vạ bắt đền hết tiền cát xê

Phi Nhung bị khán giả mất vàng ăn vạ bắt đền hết tiền cát xê khi diễn tại Cần Thơ.

Thứ năm, 16/05/2019 10:54