Phì cười những tình huống tê tái vì... dê gái

Cái kết của những anh chàng không lo nhìn đường mà lo nhìn gái thật đắng.

Theo Đất Việt