Phi hành gia thay đổi ADN sau một năm sống ngoài không gian

Nhiều ADN của phi hành gia Scott Kelly chưa có dấu hiệu khôi phục lại trạng thái bình thường hai năm sau khi ông trở về từ trạm ISS.

Khám phá