Phiên 17/4: Khối ngoại bán ròng hơn 230 tỷ trên toàn thị trường, tập trung 'xả' VNM, VIC