Phiên điều trần công khai luận tội Tổng thống Trump sẽ diễn ra vào tuần tới