Phiến quân phóng tên lửa chống tăng tấn công xe quân sự của lực lượng thân Quân đội Syria

Phiến quân phóng tên lửa chống tăng tấn công xe quân sự của lực lượng thân Quân đội Syria

Chủ nhật, 03/11/2019 23:40

Quân sự