Phim Hot girl Trâm Anh đóng gặp hậu quả nặng nề, đạo diễn nói ra những điều chua xót