Phim do Trâm Anh, 'Cu Thóc' đóng thiệt hại hàng trăm triệu đồng vì scandal