Phó Chủ tịch Quốc hội: 'Dùng trực thăng chữa cháy, nước chưa xuống thì đã bốc hơi hết'