Phó Giám đốc Sở Giáo dục có con được nâng điểm thi: 'Tôi mất hết danh dự'