Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Việc thu tiền điện của EVN chưa phát hiện sai phạm