Phó phòng ngân hàng giết cha, chém mẹ và em gái là người 'ngoan hiền’