Phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Ngày 3-9, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp về bảo hiểm y tế.

Theo đó, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển bảo hiểm y tế; xây dựng và trình Chính phủ xem xét, ban hành các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế…

Ngoài ra, hai ngành phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, tuyên truyền, phổ biến chính sách này đến đông đảo người dân; đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực thi chính sách… Hai bên cũng phối hợp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành Bảo hiểm xã hội và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan…

Quy chế phối hợp này áp dụng đối với Bộ Y tế, các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 3-9-2020.

Theo thống kê, hiện nay, nước ta có khoảng 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Người dân tham gia chính sách này được khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế và nhiều quyền lợi khác, qua đó góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Minh Vũ/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/977571/phoi-hop-thuc-hien-chinh-sach-bao-hiem-y-te

Tags: phối hợp  |  Bảo hiểm  |  Việt Nam  |  chính sách  |  bộ y tế  |  thực hiện  |  xây dựng  |  Quy chế  |  Dịch vụ  |  tham gia