Phong cách trang điểm từng thời kỳ Có những lúc nhìn hết hồn

Trang báo Buzzfeed của Anh đã dựng một video clip mô phỏng lại toàn bộ lịch sử phong cách trang điểm của phụ nữ. Trong đó có những style 'đáng sợ'.

Thứ bảy, 15/08/2020 08:58

Giải trí