Phòng chống Covid-19: Hà Nội cách ly tập trung 438 người để theo dõi