Phòng chống dịch COVID-19: Mùa Đông năm nay sẽ rất khốc liệt