Phòng dịch Covid-19, Bộ Ngoại giao lần đầu tổ chức họp báo thường kỳ trực tuyến