00:00

Phòng không Thổ chết đứng ở 'Khmeimim của Libya': Ai đã giăng thế trận luồn sâu đánh hiểm?

TIN LIÊN QUAN