Phòng ngừa pháo sáng trong trận Việt Nam-Malaysia trên sân Mỹ Đình