Phong tỏa bến xe ở Hậu Giang vì có người từ Campuchia về chưa kiểm tra y tế