Phỏng vấn người thân nữ cầu thủ Nguyễn Thị Xuyến

Thể thao