Phỏng vấn nóng Vũ Khắc Tiệp giữa tâm bão: 'Tôi nghĩ mình sai, đáng nhẽ những ngày đầu về nước tôi không nên gặp ai'