Phóng viên vô tình giáp mặt nghi phạm thảm án Bình Dương trong đêm trước giờ hắn bị bắt