Phú Tài (PTB) báo lãi trước thuế 379 tỷ đồng 9 tháng đầu năm, hoàn thành 68% kế hoạch

Trong đó riêng quý 3/2019 Phú Tài ghi nhận lãi trước thuế 145 tỷ đồng.

CTCP Phú Tài (mã chứng khoán PTB) công bố Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD quý 4/2019.

Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm

Theo báo cáo, doanh thu hợp nhất thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 3.909 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và mới thực hiện được 67% kế hoạch doanh thu đặt ra cho cả năm. Trước đó doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 2.576 tỷ đồng, tương ứng riêng quý 3 doanh thu Phú Tài đạt 1.332 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 379,5 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018 và mới thực hiện được khoảng 68,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Trừ đi số lãi trước thuế gần 235 tỷ đồng đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phú Tài ghi nhận lãi sau thuế riêng quý 3 gần 145 tỷ đồng.

Kế hoạch SXKD quý 4/2019

Phú Tài cũng đã xây dựng kế hoạch SXKD quý 4/2019, trong đó doanh thu hợp nhất ước đạt 1.960 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu hợp nhất cả năm lên 5.870 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra.

Lợi nhuận trước thuế quý 4 ước đạt 175 tỷ đồng, nâng tổng LNTT cả năm lên 555 tỷ đồng, đúng bằng chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó hồi đầu năm.

Trên thị trường, cổ phiếu PTB đang tăng khá mạnh, ở vùng đỉnh của hơn 1 năm nay, hiện giao dịch quanh mức 73.100 đồng/cổ phiếu. Nếu so với thời điểm đầu năm 2019, cổ phiếu PTB đã tăng 26%.

Diễn biến giá cổ phiếu PTB trong 1 năm gần đây.

Theo Nguyên Phương/Trí thức trẻ

Link báo gốc: http://ttvn.vn/kinh-doanh/phu-tai-ptb-bao-lai-truoc-thue-379-ty-dong-9-thang-dau-nam-hoan-thanh-68-ke-hoach-420191510162959528.htm

Tags: Phú Tài PTB  |  hoàn thành  |  doanh thu  |  kế hoạch  |  lợi nhuận  |  thực hiện  |  hợp nhất  |  cổ phiếu  |  Phú Tài  |  SXKD 9  |  giao phó