Phú Yên kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ 1.000 test xét nghiệm COVID-19