Phụ huynh đưa con đi khám sán lợn: 'Tại sao lại vô lương tâm, đầu độc con trẻ như vậy?'