Phụ nữ sống với hơn 300 con chuột trên một chiếc xe tải

Một phụ nữ sống ở San Diego (Mỹ) gần đây đã quyết tâm bỏ đi hơn 300 con chuột cưng của mình. Bà Carla, sống một mình trên một chiếc xe tải lưu động với chỉ một cặp chuột bạch thời gian đầu.

Thời sự