Phúc XO vui vẻ vẫy chào mọi người trước khi bị đưa về trụ sở công an

Pháp luật