Phục hồi kinh tế TQ hậu COVID-19: Ông Tập lạc quan nhưng cũng không quên cảnh báo về những áp lực đáng sợ