Phương Khánh ủng hộ H'Hen Niê trên chặng đường cuối Miss Universe 2018