Pixel 2 XL lại gặp lỗi mới: Liệt cảm ứng ở viền màn hình

Google đã xác nhận vấn đề này và hứa sẽ khắc phục trong bản cập nhật tiếp theo.

Khám phá