Preview Về Nhà Đi Con tập 65: Nhã chính thức 'xuất chiêu', Thư không biết làm gì khác hơn ngoài khóc