QĐND Việt Nam kiến tạo các 'vòi bạch tuộc', thòng lọng siết chết quân Pháp ở Điện Biên Phủ