Quá ăn khách, Về Nhà Đi Con quyết định tăng số tập phim và đây là ngày công chiếu của tập cuối cùng!