Quả bơ khổng lồ dài gần 1 mét, chắc giá 1 triệu đồng