Quả bom 340kg được di dời trong đêm, người dân Trúc Bạch đã về nhà