Quả dứa có giá hơn 300 triệu đồng, bán thương hiệu hay thực sự có giá trị?