Quận 2 kiến nghị UBND TP.HCM một số vấn đề về Thủ Thiêm