Quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ lớn nhất ở miền Bắc Syria

Quân sự