Quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ lớn nhất ở miền Bắc Syria

Thứ hai, 21/10/2019 16:20

Quân sự