Quân đội Syria ngăn chặn nhiều cuộc tấn công của phiến quân

Quân sự