Quân đội Syria ồ ạt tiến công trên khắp trục Idlib - Hama ngày 25/5

Quân đội Syria ồ ạt tiến công trên khắp trục Idlib - Hama ngày 25/5

Quân sự