Quân đội Syria phát hiện “sào huyệt” chuyên sản xuất tên lửa của phiến quân

Quân sự