Quân đội Syria tái khởi động Chiến dịch 'Bình minh Idlib' sáng 17/1/2020 (Nguồn PressTV).

Quân sự