Quân đội Syria triển khai tới nhiều vị trí chiến lược ở Raqqa

Quân sự