Quân đội Syria triển khai tới nhiều vị trí chiến lược ở Raqqa

Thứ hai, 21/10/2019 17:42

Quân sự