Quân khu 9 diễn tập bắn đạn thật năm 2020

Hôm nay (27/11/2020), tại Trường bắn Chi Lăng, Quân khu 9 chỉ đạo cho Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 diễn tập bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự” được tăng cường hỏa lực của Quân khu. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự buổi diễn tập.

Thứ sáu, 27/11/2020 18:02

Thời sự