Quân khủng bố tấn công hóa học ở Đông Ghouta, Mỹ đe dọa chính phủ Syria