Quản lý chiến dịch tranh cử lý giải vì sao Trump thắng, Clinton thua